US Göteborg

Unga Synskadade Göteborg är en lokalavdelning inom Riksorganisationen Unga Synskadade och innefattar geografiskt Göteborg stad samt Öckerö kommun.