US Göteborg

Unga Synskadade Göteborg är en lokalavdelning inom Riksorganisationen Unga med Synnedsättning och innefattar geografiskt Göteborg stad samt Öckerö kommun.

Du når US Göteborg på mail: Goteborg@ungsyn.se