Påverkansarbete

US Väst bedriver ett aktivt intressepolitiskt arbete gentemot makthavare och beslutsfattare. Målet med allt vårt påverkansarbete är att unga med synnedsättning skall kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med seende.

I arbetet innefattas allt ifrån medieutspel och uppvaktningar, till direktaktioner och musik. Påverkansarbetet skall tydligare än innan inkluderas och finnas med som inslag i alla aktiviteter vi genomför.