Styrelsen

US Västs arbete leds och samordnas av en distriktsstyrelse som väljs vid varje årsmöte i början av året. I år består styrelsen av fyra personer jämte ordföranden.

Styrelsen beslutar företrädesvis i frågor av strategisk och principiell karaktär, både i det politiska utåtriktade arbetet och i interna frågor.

Styrelsen håller livesammanträden ungefär var sjätte vecka. Alla sammanträden är öppna för medlemmar, det är dock önskvärt att man infinner sig i tid och föranmäler att man kommer om man önskar ta del av möteshandlingarna. Information om kommande styrelsesammanträden finner ni i kalendariet.

När protokollen från styrelsesammanträdena är justerade läggs de upp här på hemsidan. Här hittar ni även årets antagna verksamhetsplan, vilken styrelsen och kansliet arbetar efter.